Roskilde forventes at bruge flere penge end budgetteret

Den seneste opfølgning på forbrug og budgetter i kommunens forvaltninger viser, at der er risiko for at året slutter med et underskud på 15 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse var der forventet et overskud på 58 mio. kr.

Borgmester Tomas Breddam har bedt direktionen om at følge situationen nøje.

– Jeg håber, at de øvrige politikere i Økonomiudvalget er enige i, at vi tager budgetopfølgningen til efterretning og beder direktionen om at have et skarpt øje på kommunens forbrug fremadrettet. Jeg har en klar forventning om, at budgetterne overholdes i 2022 – og er glad for, at vi trods alt har øget kommunens kassebeholdning i løbet af det seneste halvandet år, siger Tomas Breddam.

Samtidig har borgmesteren forståelse for, at det har været et udfordrende år for kommunens ledere og medarbejdere: – Årets budget er stramt. Samtidig har coronakrisen fyldt langt mere i 2021, end vi antog, da vi lagde budgetterne. Det har givet en del ekstra udgifter, og håndteringen af pandemien har præget organisationen. Mange ledere har haft vigtige ekstraopgaver, som har taget fokus fra den stramme styring af økonomien, som budgettet lagde op til, siger Tomas Breddam.

Fakta 
Roskilde Kommune forventer i år at få omkring 20 mio. kr. i direkte merudgifter som følge af covid-19, ligesom pandemien har medført mange nye opgaver i forhold til smitteopsporing, håndtering af isolerede eller syge medarbejdere og sikring af en smidig vaccinationsproces.
Kommunens samlede budget for 2021 er på ca. 7 mia. kr.
Kommunens økonomer vurderer, at kommunens kassebeholdning ender i spændet mellem 325 og 375 mio. kr. ved årsskiftet