Roskilde genåbner dagtilbud og skoler over seks dage

Fra torsdag den 16. april tager Roskildes folkeskoler og dagtilbud de første forsigtige skridt mod at åbne dørene for børnene igen. Børnehavebørnene og de yngste skoleelever op til 1. klasse får lov til at starte.I takt med at lokaler, udearealer, hygiejnehensyn og personalet er klar, vil all andre fra vuggestue og dagpleje til 5. klasse gradvist vende tilbage.  
    Udmeldingen fra regeringen om, at daginstitutioner og skoler skal kunne modtage børn op til 5. klasse fra den 15. april, har sat fuld tryk på planlægningen hen over påsken i Roskilde Kommune. Der er mange ting, der skal forberedes, for at børn, forældre og medarbejdere trygt kan møde op.
“Der melder sig en ny hverdag for både børn, forældre og medarbejdere, og der skal være klare og trygge rammer på plads, så vi følger de sundhedsmæssige retningslinjer. Jeg vil gerne takke de mange lærere, pædagoger og rengøringsmedarbejdere, der går til opgaven med krum hals, så genåbningen kan blive en realitet for mange af de yngste elever og børnehavebørn fra torsdag”, siger borgmester Tomas Breddam.
Da der er forskel på dagtilbuddenes og skolerne størrelse og de fysiske forhold, er der tale om en genåbningsplan, som hviler på nogle hovedprincipper. De overordnede principper er, at børnene skal opholde sig i små grupper, de skal kunne holde afstand, der skal sættes ekstra fokus på rengøring, og endelig at børnene skal kunne være mest muligt udenfor.
“Vi har lavet en overordnet plan, men de lokale forhold spiller ind på mulighederne, og der kan først åbnes, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt for både børn og personale. Derfor vil der også være forskel på, hvornår den enkelt institution eller skole åbner. Jeg vil opfordre forældre til at følge med på AULA og Famly, hvor den enkelt institution og skole vil gå mere i detaljer”, siger formand for Skole- og Børneudvalget, Jette Henning.
Skolerne åbner ud fra nedenstående hovedprincipper i en trinvis proces: Elever i 0.-1. årgang begynder 16. april. Elever i 2.-3. årgang begynder 20. april. Elever i 4.-5. årgang begynder 22. april. Dermed tager det seks dage for den enkelte skole før genåbningen er gennemført. De enkelte skoler kan fravige planen på baggrund af lokale hensyn. Dagtilbuddene i Roskilde Kommune åbner ud fra nedenstående hovedprincipper i en trinvis proces: Børn, der er indmeldt i børnehave (3-5 år), begynder fra 16. april. Børn, der er indmeldt i vuggestue (0-2 år), begynder 20. april. Nye børn, der er indmeldt i vuggestue eller børnehave pr. 1. eller 15. april, begynder 22. april. Dermed tager det seks dage for det enkelte dagtilbud før genåbningen er gennemført. De enkelte institutioner kan fravige planen på baggrund af lokale hensyn.