Roskilde Kommune indgår samarbejde med to private klinikker om tandregulering

To private leverandører er efter en udbudsrunde valgt til at varetage en del af opgaverne i Roskilde Kommunes tandregulering. Omkring 300 børn og unge, der endnu ikke er i gang med aktiv behandling, kan se frem til at begynde i et forløb med tandregulering hos Specialtandlægerne i Roskilde eller Tandreguleringen.dk.

Specialtandlægerne i Roskilde og Tandreguleringen.dk har begge budt på opgaven, og de kommer til at fordele patienterne imellem sig med 200 patienter til Specialtandlægerne i Roskilde og 100 patienter til Tandreguleringen.dk. Ingen af de to leverandører havde mulighed for at tage samtlige 300 patienter i behandling.

Det er glædeligt, at vi er landet med to kompetente leverandører, der tilsammen kan varetage opgaven med tandregulering af 300 børn og unge i Roskilde Kommune. Det var det, vi håbede på og ønskede med tilbuddet, så jeg er meget tilfreds, siger Bent Jørgensen, formand for Skole- og Børneudvalget.

Roskilde Kommunes samarbejde med de to private klinikker er en del af løsningen på at nedbringe ventetiderne i tandreguleringen. Specialtandlægerne i Roskilde tilbyder behandling i deres klinik på Ringstedvej i Roskilde. Tandreguleringen.dk’s kommende patienter kan lægge sig i tandlægestolen i enten Solrød eller København.

I udbudskriterierne fremgår både pris og kvalitet som afgørende parametre. Et krav har bl.a. været, at børnene og de unge ikke skal have for langt til tandklinikken, da de skal kunne komme regelmæssigt til behandling.

De patienter, som vil være omfattet af ovenstående, vil i den kommende periode modtage brev fra Tandplejen.

Fakta

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. marts 2023 at igangsætte en proces for at udlicitere dele af tandplejens opgaver. Den 15. august 2023 besluttede udvalget at sende tandregulering af omkring 300 børn og unge, der endnu ikke har fået igangsat aktiv behandling af tandregulering, i udbud. Forvaltningen har efterfølgende igangsat udbuddet, og udbudsbekendtgørelsen blev offentliggjort den 17. august 2023. Der var frist for afgivelse af tilbud den 25. september 2023.