Roskilde Syd får nye affaldsbeholdere


Alle i Roskilde Syd får nye affaldsbeholdere i perioden fra 15. marts til 30. april, så vi er klar til at begynde den nye sortering fra 1. maj. Første tømning af de nye affaldsbeholdere sker fra 8. maj.

Byrådet i Roskilde Kommune vedtog i efteråret 2015 en ny affaldsordning, som betyder, at alle private husstande i løbet af 2017 og 2018 skal til at sortere meget mere affald derhjemme. 250 husstande i Svogerslev og Hyrdehøj har testet den nye affaldsordning, og nu er affaldsbeholderne klar til udrulning i hele Roskilde Syd. En væsentlig forudsætning for at kunne sortere mere, er naturligvis de nye affaldsbeholdere, som er på vej rundt til alle husstande.

En typisk énfamiliebolig får leveret to stk. to-delte affaldsbeholdere. Den ene til madaffald og restaffald og den anden til glas og metal. Vi håber, at de mange positive tilkendegivelser, som vi har fået i testen og på de borgermøder, som er afholdt i løbet af de sidste år betyder, at alle er klar til at sortere”, siger Jonas B. Paludan, formand for Klima og Miljøudvalget.
Affaldsbeholderne bliver stillet i indkørslen, mens vi stiller en startpakke foran hoveddøren. Startpakken består af en biospand, ruller med bionedbrydelige poser og information om den nye affaldsordning.

Private husstande, som skal have nye affaldsbeholdere hjemme, har allerede i februar fået et brev, der fortæller lidt om, hvad der sker, mens kommunen har været i dialog med en vicevært eller en affaldsansvarlig i de husstande, som deler en affaldsløsning. Her er det typisk viceværten, der uddeler startpakken. Fra 15. maj vil PHP service aps indsamle alle gamle beholdere og stativer, som er stillet frem til skel, hvis man ikke selv ønsker at beholde dem.

Fakta

Inden beholderne rulles ud er de blevet monteret med låg, hjul og klistermærker så det er tydeligt, hvad der må komme i beholderen. Der skal rulles ca. 7.000 affaldsbeholdere ud i Roskilde Syd.