Roskilde Upcycles

Roskilde-Upcycles

Har du en idé til et projekt om, hvordan du kan spare ressourcer i hverdagen? Så søg Roskilde Upcycles – en pulje på 300.000 kr. som Roskilde Kommune i 2016 uddeler til projekter med særligt fokus på ressourcer.

Upcycling er – til forskel fra genbrug og genanvendelse – at omdanner affald, som du ellers havde planer om at smide ud, til brugbare hverdagsprodukter eller måske kunst. Affaldet får optimalt set samme eller gerne en højere værdi.

Projekterne skal føre til konkrete, affaldsminimerende tiltag eller tilsvarende produkter, der kan bruges til at formidle ideen om upcycling for et bredt publikum. Projekterne skal have et lokalt udgangspunkt og gennemføres i kraft af initiativtagernes indsats.

Der er ansøgningsfrist 1. juni 2016.

Projekter støttet af Roskilde Upcycles skal leve op til følgende:

  • skabe konkrete tiltag eller produkter ved upcycling
  • kunne formidle upcycling for et bredt publikum
  • skabe mindre affald
  • gennemføres i Roskilde Kommune
  • gerne komme med delvis medfinansiering

Der kan ikke gives midler til almindelig drift og løn.

Læs mere om puljen, hvem der kan søge, hvad ansøgningen skal indeholde mv. på www.roskilde.dk/roskilde-upcycles