Sikrere vej mellem Dalen – Ørstedvej

Hullet bliver ikke større, men der skal arbejdes med trafikafviklingen

Et af Viby Sjællands helt store knudepunkter er jernbanetunnellen mellem Dalen og Ørstedvej.

Her er en skitse til hvordan Roskilde Kommune forestiller sig at krydset ved jernbanetunnellen i Viby mellem Dalen og Ørstedvej skal blive mere sikker for alle typer af trafikanter. Mange skolebørn har dagligt deres rute gennem tunnellen under banen og gennem det store åbne kryds Damgårdsvej-Ørstedvej-Dalen-Tofthøjen. Ifølge skitsen bliver det med markerede svingbaner og tydeligt markeret dobbeltrettet cykelsti. På den måde kan skolevejen sikres for områdets børn og andre bløde trafikanter.

Hullet gennem tunnellen under banen bliver ikke bredere, så der vil stadig blive ventetid mellem lysene som vi kender det i dag.

Der er frigivet 12.5 millioner kr. til projektet