Skohorn forklædt som leg …

Det er slut med ømme voksenfingre, når Alfred, Emma og alle vennerne skal have sko på flere gange om dagen. Et lille, orange skohorn i børnestørrelse og andre, enkle redskaber til bevægelse er en del af en stor indsats for at forbedre ergonomien for det pædagogiske personale i Roskilde Kommunes dagtilbud.

En indsats der nu bliver anerkendt med en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Ergonomi.

26 dagtilbud og en dagplejegruppe i Roskilde Kommune har været med i kommunens indsats for at forbedre ergonomien for det pædagogiske personale.

Indsatsen udsprang af en trivselsmåling i 2019, hvor det pædagogiske personale indberettede, at de oplevede deres arbejde som værende fysisk belastende for helbredet. Alt andet scorede de højt på.

Bedre trivsel og mindre sygefravær

Gitte Zink-Madsen har sammen med Christina Breinholt Schou, dagtilbudschef i Roskilde Kommune, været med i den arbejdsgruppe, der med afsæt i trivselsmålingen tog fat i ergonomien.

Med en forståelse af at sygefraværet til dels også er begrundet i det fysiske arbejdsmiljø, analyserede de, hvilke parametre der påvirkede sygefraværet. Det stod klart, at de skulle arbejde med ergonomien, og derfor søgte kommunen penge fra STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, til et projekt om ergonomi i dagtilbuddene.

– Det interessante har været, at vi har koblet ergonomi til den pædagogiske praksis, så det er en naturlig del af hverdagen og kommer både børn og voksne til gavn. Det pædagogiske personale har fået nogle redskaber, der kan bidrage til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, og det kan påvirke trivslen positivt og forhåbentligt også være med til at sænke sygefraværet, siger Christina Breinholt Schou, dagtilbudschef i Roskilde Kommune.

At indsatsen er blevet nomineret til arbejdsmiljøprisen er en stor anerkendelse af, at det fysiske arbejdsmiljø har stor betydning for trivslen. Om Roskilde Kommunes dagtilbud vinder, ved vi først den 24. maj, men én ting er sikkert, og det er, at de gode ergonomiske tiltag i hverdagen vil fortsætte.

– Jeg håber, at vanerne bliver en del af den faste praksis, for det kan være en stor udfordring at huske det i hverdagen, når et projekt er slut. Mit håb er, at det netop kan lykkes, fordi de enkle redskaber bliver en del af den pædagogiske praksis, og vores mange vigtige arbejdsmiljørepræsentanter bidrager heldigvis med at støtte op om dette, siger Christina Breinholt Schou, dagtilbudschef i Roskilde Kommune.

Fakta
26 dagtilbud og en dagplejegruppe i Roskilde har været med i kommunens indsats for at forbedre ergonomien for det pædagogiske personale
Indsatsen er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Ergonomi.
Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, som gør noget særligt for arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre.
Der er 12 nominerede arbejdspladser, hvor Roskilde Kommunes dagtilbud er en af dem.Den 24. maj 2023 udvælges fire vindere af en dommerkomité.