Skoler & Institutioner i Viby Sj.

Skoler

I Viby Sjælland er to grundskoler, en folkeskole og en friskole. Folkeskolen hedder Viby Skole  og er delt på to matrikler. Viby Skoles afdeling Ørstedvej: Her er SFO, Børnehaveklasse og fra 1. til 5. klasse. Viby Skoles afdeling Bueager: Her er fra 6. til 9. klasse.

Viby friskole ligger i Gl. Viby.

Ungdomsskole

I Viby Sjælland er der også en ungdomsskole ved navn RUSK (Roskilde Ungdomskole Syd)

Institutioner

I Viby Sjælland er der fire børneinstitutioner og en dagplejegruppe.

Børnehuset Stjernen

Børnehuset Stjernen

Blomstergården

Børnehuset Blomstergården

Omsorgs- og plejecentre

Viby Sjælland har et omsorgscenter ved navn Toftehøjen og et plejecenter kaldet Oasen.