Slut med oversvømmelser på Vibyvejen

VANDPÅVIBYVEJEN

Lejre Kommune og Roskilde Kommune har sammen fundet en løsning på de gentagne vandproblemer på Vibyvejen. Der skal etableres en ny afvandingsledning ind over en privat grund. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang hen over efteråret, når der er lavet aftale med lodsejeren. Anlægsudgifter skal fordeles ligeligt mellem de to kommuner.

Den nye afvandingsledning skulle permanent fjerne problemerne med vand på Vibyvejen.