Snart begynder arbejdet med Viby Stationsplads

Stationsplads-forskønnelsesprojektet for Viby Station har været i udbud henover vinteren med licitation i slutningen af januar. Der er endnu ikke skrevet kontrakt, men det forventer Roskilde Kommune falder på plads i den kommende uge. Og så kan arbejdet endelig gå i gang.

Formålet med projektet har hele tiden været at forbedre stationspladsens funktion, skabe tryghed, forskønne byen og skabe sammenhæng på tværs af bymidten fra stationen til Tofthøjvej. Stationspladsen bliver en tryg og velkommende ankomstplads med en grøn midte, hvor der lægges løg og plantes stauder og prydgræsser under Egetræet. Pladsen møbleres med siddeplinte i lys beton og der opsættes ekstra master med spots til at lyse pladsen op.

Roskilde Kommune forventer at anlægsarbejdet kan begynde 3. april og være færdig før sommerferien. Dog vil der først blive plantet til september. Vejen ensrettes og busserne får holdeplads langs kantstenen. Adgangen til den lille parkeringsplads foran Jespers Cykler vil fremover ske direkte fra Søndergade.

Det kan desværre ikke undgås at give nogle gener når der skal arbejdes i byrummet. Mens arbejdet står på vil stationspladsen og den lille p-plads blive lukket helt af for biler. Gående trafik vil blive ledt sikkert forbi arbejdsområdet og busserne vil blive omlagt til pendlerparkeringspladsen.