Søndergade 7

bankbygning-VibyI 1923 blev der i Viby opført en ganske statelig og monumental bankbygning i to etager med kampestensfundament.

revision-vibyViby Bank var en filial af Roskilde Landbobank. I stueetagen lå banklokalerne og på 1. sal boede bankbestyreren. I mange år hed han Robert Andersen og var med til at præge livet i Viby via Borger- og håndværkerforeningen, sognerådet og FDF.

I 1978 blev bankbygningen revet ned og erstattet af den nuværende bygning med fladt tag og runde cementtårne mod Torvet. Her holdt banken til også da den var blevet til Privatbanken, men da Privatbanken indgik i en ny fusion og kom med i Nordea, flyttede bankforretningerne over på den anden side af gaden.

Bankbygningen ved Torvet blev overtaget af virksomheden PharmaCosmos, der brugte lokalerne til møder og administration. Da PharmaCosmos flyttede fra Viby, blev bygningen til revisionskontor – som i øvrigt er under udvidelse her i 2014.

Ved siden af banken – på torvesidens parkeringsplads – blev der i 1930erne anlagt en indhegnet tennisbane, hvor byens bedre borgerskab optrådte i hidsige dueller, som alle kunne følge med i. Tennisbanen lå der til midt i 1950erne.

Af: Marianne Fogtmann

Kilde: Handels- og håndværksvirksomheder i Viby i perioden 1920-1955 udgivet af Ramsø lokalhistoriske Forening 2010.