Status på vaccination i Roskilde Kommune

Der er fuld gang i vaccinationerne i hele landet – også her i Roskilde. Alle kommuner følger den vaccineplan, som Sundhedsstyrelsen har lagt. Heldigvis har Sundhedsstyrelsen nu valgt at offentliggøre deres plan for vaccinationerne, så alle kan følge med.

Der er mange aktører involveret i vaccinationerne, fx Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, regionerne og kommuner, og alt sker med meget korte tidsfrister. Typisk bliver kommunen orienteret på samme tid, som den brede offentlighed.  Fx ved vi, at det er borgere, der modtager hjemmehjælp, der skal vaccineres næste gang, men vi ved endnu ikke hvornår.

Roskilde Kommune har samlet info om vaccinationen på roskilde.dk/coronavaccine

Status på vaccinationerne i Roskilde Kommune

  • Alle plejehjemsbeboere, som har ønsket det, er vaccineret første gang. Efter planen får de andet stik den 20. og 21. januar 2021. Beboere, som evt. har fortrudt deres nej til vaccinen, får mulighed for at blive vaccineret.
  • Næste gruppe, der skal vaccineres, er hjemmehjælpsmodtagere.
  • Alle borgere over 65-årig, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, er blevet kontaktet af kommunen. Ud af 882 har 680 givet udtryk for, at de ønsker at blive vaccineret.
  • Alle 882 hjemmehjælpsmodtagere får snarest et brev fra Statens Serum Institut med tilbud om at blive vaccineret. Her står også information om, hvordan man booker tider.
  • Hjemmehjælpsmodtagere, der selv kan transportere sig til vaccinationscentret i Skalstrup, gør det. De skal også selv booke tid til vaccination. Hvis der ikke er ledige tider, når man prøver at booke, så prøv igen dagen efter. Tiderne bliver frigivet i takt med, at vaccinedoserne kommer til landet.
  • Hjemmehjælpsmodtagere, der ikke selv kan komme til Skalstrup, har allerede truffet aftale med kommunen om at blive transporteret frem og tilbage. Kommunen hjælper også med at booke tid til vaccination og kontakter borgerne igen, når datoen for vaccinationen ligger fast.

Sundhedsstyrelsen bestemmer rækkefølgen

Det er Sundhedsstyrelsen, der afgør, i hvilken rækkefølge borgerne i Danmark skal vaccineres. Det har kommunen ikke indflydelse på. Hvornår en bestemt gruppe af borgere skal vaccineres, afhænger både af, hvornår der kommer vacciner til landet, og af kommunernes smittetal. Denne del af opgaven styres af de centrale sundhedsmyndigheder og regionerne. Vaccinationskalenderen ligger på sst.dk/vaccinationskalender. 

Hvad er kommunens opgave?

Kommunen har en opgave i forbindelse med de borgere, som bor på plejehjem eller sociale bosteder og borgere, som modtager hjemmepleje.

Konkret sker der det, at Roskilde Kommune – som regel med meget kort varsel – får besked fra Region Sjælland om, at en bestemt gruppe borgere nu skal vaccineres. Derefter går kommunen i gang med at forberede vaccinationerne og skaffe den information om borgerne, som regionen har brug for.

For plejehjemsbeboerne er kommunens opgave at sørge for, at beboerne er klar til vaccination, når de praktiserende læger rykker ud på den af regionen fastlagte dato. For beboere på bosteder og for hjemmehjælpsmodtagere er kommunens opgave dels at fremsende lister til Statens Serum Institut, så borgerne kan modtage brev om vaccination, dels at hjælpe med at transportere/følge de borgere, der har behov for det.

Vi slutter med to opfordringer fra regionen:

  • Ring IKKE til egen læge, hvis du er rask. Læs i stedet om vaccination på sst.dk
  • Oplever du, at der ikke er ledige tider, når du skal booke, så kom igen dagen efter. Tiderne frigives i takt med, at vaccinedoserne ankommer.