Godt år for Viby Genbrug

Viby Genbrug

Det kommer både lokale, nationale og internationale formål til gode

Viby Genbrug har i 2015 haft overskud på godt 400.000 kr., som fordeles med 2/3 til Danmissions arbejde i bl.a. Syrien og 1/3 til foreningen selv. Den sidste del går overvejende til lokale formål i Viby og omegn samt en mindre del til et større, nationalt formål. I 2015 har Frelsens Hær og 2016 Julemærkefonden fået hver 25.000 kr.

Viby Genbrug ønsker at anvende sin lokale del af butikkens overskud til støtte for aktiviteter i Syv, Dåstrup, Ørsted og Gadstrup sogne, eksempelvis til:

  • Arbejdet med aktivering af ældre borgere
  • Aktivering af børn og unge
  • Kulturelle og sociale aktiviteter

og endelig som støtte til økonomisk vanskeligt stillede personer i lokalområdet – herunder hjælp til børnefamilier fx i forbindelse med jul, konfirmation eller sommerferie.

Alle borgere og foreninger (herunder grupper) med adresse i Syv, Dåstrup, Ørsted eller Gadstrup sogne kan søge om støtte til private eller organisatoriske formål.

Ansøgere skal udfylde en begrundet ansøgning, som kan downloades her eller afhentes i genbrugsbutikken, Søndergade 17, 4130 Viby Sj.

Ansøgninger kan indsendes hele året, men Legatudvalget disponerer den største del af overskuddet i løbet af maj 2016. Der vil komme en særlig annoncering af julehjælp i sidste halvdel af november 2016.

Ansøgningsfristen for den store uddeling er derfor den 30. april 2016.

Ansøgninger om hjælp til årets konfirmationer bedes indsendt hurtigst muligt og inden den 10.april 2016, hvorefter de straks vil blive behandlet.