Tænketank går stadig efter svømmehal

Stor opbakning til Tænketankens borgermøde om Svømmehal i Viby forud for kommunalvalget i 2017

Tænketanken for svømmehal til Viby har valgt at gå efter et delmål, efter nu at have ventet på de lokale politikere i fire år. Viby blev ikke lovet en svømmehal forud for kommunalvalget i 2017, men til borgermødet om samme emne blev det lovet at der i kommende valgperiode ville blive skubbet gang i den nødvendige forundersøgelse ift. etablering af en svømmehal.

Alle ved jo, at Roskilde Kommune har haft store økonomiske udfordringer både ift. det nye Roskildebad, og det sidste halvanden år med COVID har ikke gjort sagen bedre. Men behovet for “eget svømmevand” i Vibyområdet, er på ingen måde forsvundet, så nu, hvor vi står overfor en ny valgperiode, gør vi noget nyt ved at gå efter et friluftsbad, fortæller Anne Klein, der er et af medlemmerne af Tænketanken.

Et friluftsbad er langt mere økonomisk overkommeligt på det kommunale budget. Udendørs vand er selvfølgelig langt fra optimalt, da den jo ikke kan benyttes om vinteren og heller ikke til fx genoptræning, men der ville kunne oprettes skolesvømning i forbindelse med sommerferien, så flere børn fra Vibyområdet kan lære at svømme – for som situation er nu, bruger eleverne for meget tid af svømmelektionerne på at køre i bus ind til Roskilde. 

Og for at bevise, at det ER et stort ønske i Viby, så startede vi mandag den 16. en underskriftsindsamling, for at få gang i den lovede forundersøgelse, vi er blevet stillet i udsigt. Underskriftsindsamlingen kører til og med Høstfesten i Viby lørdag den 28. august. Der ligger underskriftssedler fremme i butikkerne og til Høstfesten kan man komme forbi Viby IFs stand og skrive under. Der ligger også en elektronisk underskriftsmulighed på Viby-facebookgruppen.

Jeg håber rigtig mange af byens borgere vil støtte op og finde en underskriftsseddel og skrive under på, fortsætter Anne Klein, så vi sammen kan vise, at vi stadig mener det. Vi må have svømmevand til Viby. Det holder ikke at vores børn bruger mere tid i bus end i vand, når de skal lære at svømme.

Efter Høstfesten er det planen at aflevere underskrifterne til borgmester Tomas Breddam, så forundersøgelsen kan komme til at indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Tænketanken for svømmehal til Viby har ændret navn til det lidet mundrette: Tænketanken for vandfaciliteter i Viby – friluftsbad og/eller svømmehal – i daglig tale Tænketanken i Viby eller bare: Tænketanken.