Tag gratis ting med hjem fra genbrugspladserne

Tag gratis ting med hjem fra genbrugspladserne fra 1. juli  
HVIS Folketinget vedtager det, vil mange måske komme hjem fra genbrugspladsen med lige så meget, som de har afleveret.  
Den nye lovgivning, som forventes at træde i kraft 1. juli 2023, betyder, at borgere, virksomheder og frivillige organisationer gratis og på lige fod skal kunne tage ting til direkte genbrug med hjem fra de kommunale genbrugspladser.
“Hvis Folketinget vedtager ordningen, skal den bagefter godkendes politisk i hver kommune og sendes i høring.

Derfor er vi nu i Klima- og Miljøudvalget ved at se på, hvordan den kan føres ud i livet på kommunens tre genbrugspladser i Viby, Roskilde og Jyllinge”, siger udvalgsformand Jonas Bejer Paludan.
“Vi arbejder lige nu, sammen med ARGO, på at udvikle bytteområde på genbrugspladserne, hvor borgere, frivillige organisationer og virksomheder gratis kan give og tage genstande.

For at sådan en ordning kan administreres og betjenes sikkert og retfærdigt, skal vi have nogle ordensregler, og vi skal sikre et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Vi mener også, at der skal være en mulighed for, at man kan donere sine ting til frivillige organisationer i stedet for at stille dem i bytteområdet.

Og så skal man selvfølgelig stadig kunne smide ting ud, som man ikke ønsker videre i genbrugssystemet”, siger Jonas Bejer
I forhold til gensalgsbutikken på genbrugspladsen i Roskilde er det tanken, at den videreføres og udvikles, så den harmonerer med de nye regler på området.Paludan.