Tofthøjvej spærret i 4 uger mellem Ørstedvej og Tofthøjparken

Arbejdet med at ombygge krydset Ørstedvej/Damgårdsvej/Tofthøjvej går nu i gang. Det medfører, at Tofthøjvej ved Ørstedvej spærres fra 1/9 og en måned frem. Kør i stedet ad Parkvej og Skolevej for at komme til bymidten og stationen.

Krydset Ørstedvej/Damgårdsvej/Tofthøjvej bliver signalreguleret, og der kommer en forlægning af Tofthøjvej, nye svingbaner, cykelstier, fortove og fodgængerovergange. Cyklister får en separat grøn fase igennem viadukten, hvor de kan cykle på kørebanen, mens bilerne holder for rødt.

Samtidig kommer der en cykelsti langs nordsiden af Ørstedsvej fra Damgårdsvej til Skousbobrynet (ny adgangsvej til Skousbos 2. etape). Dermed kan stierne langs Ørstedvej enkeltrettes, så der ikke kommer unødige krydsninger af vejen.

Projektet suppleres med krydsningsheller på Ørstedvej, så bløde trafikanter kan krydse vejen sikkert. Også langs Damgårdsvej etableres cykelstier på en strækning langs med Skousbo. Projektet forbedrer trafiksikkerheden for skolebørnene og sikrer samtidig, at man som fodgænger og cyklist kan komme sikkert til og fra Skousbo.