Torv og stationsplads næsten færdigt

Stationspladsen blev indviet under høstfesten lørdag 26. august 2017. Borgmester Joy Mogensen klippede snoren og Vibyborgerne tog pladsen i anvendelse.

Anlægsarbejdet er i hovedtræk færdigt og nu følger en kort periode med afhjælpning af konstaterede mangler. Det drejer sig blandt andet om asfalt og chaussésten langs Søndergade samt overkørslen mellem Skolevej og Søndergade, hvor vi må tilbage og rette op.

Herudover skal der lægges fugemateriale ud over de nye fliser på stationspladsen, som skal have lov at ligge og sætte sig inden en endelig slutfejning. Asfaltrampen fra torvets p-plads til det øvrige torv bliver lavet om, så den bliver mindre stejl for kørestole og kundevogne. Der laves asfaltrampe på Tofthøjvej, så cykler kan komme op til cykelparkeringen.

Som mange nok har bemærket er der fordybninger i belægningen på Torvet. Det skyldes at der er lagt fliser hen over de kommende cirkelformede plantehuller. Når træerne kommer sidst på efteråret pilles fliserne i plantehullet op, og træerne sættes ned. Ved samme lejlighed sættes de sidste plinte på torvet og der udføres et udskudt arbejde på Søndergade.