Tourstart flyttes til 2022

Den danske Tourstart flyttes til den 1.-3. juli 2022. Det er bestyrelsen bag Tour de France i Danmark, Grand Départ Copenhagen Denmark I/S, nu blevet enige med den franske løbsarrangør om efter de senere ugers forhandlinger.  
En flytning har været nødvendig, da Tour de France i 2021 er blevet rykket en uge frem som følge af OL i Tokyo, hvilket ville kollidere med blandt andet Københavns værtskab for EM i fodbold. – Vi er i bestyrelsen bag den danske Tour-organisation nået til enighed med den franske løbsorganisation A.S.O om en løsning, hvor den danske tourstart udskydes til 2022.
I Roskilde Kommune er vi glade for, at det er lykkedes at finde en løsning, så verdens største cykelløb kommer til Roskilde i 2022. Vi oplever rigtig stor begejstring for Touren, og planlægningen af den gule folkefest får nu lidt mere tid, siger borgmester Tomas Breddam. De danske tour-arrangører forventer ikke ændringer for de tre danske etaper, og anden etape starter derfor i Roskilde lørdag den 2. juli 2022. Der er fuld opbakning til udskydelsen fra de fem danske mål-og startbyer. – Vi får nogle ekstra omkostninger ved udskydelsen på cirka ½ mio. kr., og det forventer vi at holde inden for den allerede fastsatte ramme– Opmærksomheden på Roskilde med Tour de France i 2022 bliver helt enestående og kommer ikke til at skulle deles med et EM eller OL, og forhåbentligt har vi fået coronaen på større afstand, så vi kan skabe et brag af en folkefest, siger Tomas Breddam. 
Næste skridt er, at der skal underskrives en formel aftale med A.S.O., og der skal være en politisk proces med godkendelse hos byrådene og staten.

FAKTA

• Udskydelsen til 2022 er forbundet med ekstra udgifter på ca. 5,8 mio. kroner til det nationale sekretariat, som staten og A.S.O. i fællesskab dækker. Derudover vil der være udgifter for de enkelte mål- og startbyer, som kommunerne selv dækker.

• Budgettet for en dansk Grand Départ var oprindeligt 88 mio. kroner, hvoraf 17 mio. kroner finansieres af staten, 55 mio. kroner af de fem kommuner og 15 mio. kroner af regionerne. Dertil forventes ca. 1 mio. kroner finansieret ved andre bidrag, fx sponsorindtægter.

• Udover det fælles budget har de enkelte kommuner yderligere forpligtelser som værtsbyer i forbindelse med planlægning og afvikling af løbet, herunder klargøring af rute, renhold, afspærring osv.

• Tour de France 2021 skulle afvikles den 2. juli til 25. juli 2021. I juni modtog den danske tourorganisationen imidlertid et ønske fra den franske løbsarrangør A.S.O. om at flytte den danske Grand Départ en uge frem grundet sammenfald med OL i Tokyo i 2021.

• Tirsdag den 28. juli meldte Den Internationale Cykelunion (UCI) ud, at Tour de France 2021 fremrykkes en uge, så løbet afvikles fra 26. juni til 18. juli 2021.

• Der forventes ikke ændringer i de tre danske etaper som følge af udskydelsen. Der skal nu være en dialog med de otte gennemkørselskommuner om de ændrede datoer.