Trafikken fyldte på borgermødet søndag

Der var næste fuld sal på Dåstrup skole til Socialdemokratiets borgermøde søndag. Og det var ikke bare socialdemokrater fra hele Roskilde Kommune, der var mødt frem. Også de lokale kandidater fra både Venstre og SF var at finde i lokalet sammen med de lokale borgere og det gjorde debatten bred og nuanceret.

Mange emner blev vendt på mødet men det var tydeligt, at trafikplanlægning og trafikinvesteringer i Vibyområdet havde mange af de fremmødtes interesse. Er det dalen eller omfartsvej … ?

Viby skal i de kommende år tiltrække mange nye familier til at bosætte sig i Viby, derfor er det også vigtigt at have fokus på det vi allerede har i Viby, pointerede borgmester Joy Mogensen, og ikke kun på det der mangler. Viby-borgere har grund til at være stolte af Viby. Borgmesteren nævnte, at Roskilde Kommune i øjeblikket holder hånden under Vibys folkeskoler trods dalende elevtal. Hun understregede dog, at der IKKE var planer om skolelukninger. Vi skal selv gøre alt, hvad der er i vores magt for at fremme tiltrækning af familier og puffe til hvor vi kan med markedsføringen af byen og byggegrundene.

Brug endelig magasinet: Mange(s) veje fører til Viby

Borgermødet var ét af Socialdemokratiets i alt 16 borgermøder rundt om i kommunen og input fra alle møderne skal danne grundlag for  Socialdemokratiets lokalpolitik den kommende periode.