UdeCosmos åbner sæsonen i dag

UdeCosmos har et tilbud til børn

Kom og dyrk din egen have på Cosmosgrunden i Viby i fællesskab med dine kammerater. Vi mødes hver mandag efter skoletid. Der vil altid være voksne, der kan hjælpe dig. Vi mødes 1. gang 29.april. kl. 16-17 , hvor du får en plantekasse og gør den klar til såning.

Mandag d. 6. maj er dagen, hvor vi sår. Den sidste mandag i måneden laver vi mad over bål på nær i sommerferien. Dvs. 27. maj, 24. juni, 26. august og 23. sep.

Projektet er et samarbejde mellem KulturCosmos og 4H. En tilmeldingsblanket kan hentes i KulturCafeen i uge 15.