Unge i udsatte positioner får en stærkere stemme

Roskilde Kommune vil styrke indsatsen for unge i udsatte positioner med en bevilling fra Bikubenfonden på 4 mio. kr.

Med bevillingen indgår Roskilde Kommune i et partnerskab med Bikubenfonden, og indsatsen i Roskilde er en del af et større program. Skole- og Børneudvalget bakkede tidligere på måneden op om bevillingen, som blev endeligt behandlet i byrådet i sidste uge.

Bikubenfonden vil med programmet forbedre overgangen til voksenlivet for unge mellem 13 og 30 år, der står uden for uddannelse eller job, er hjemløse eller på vej fra en svær ungdom til voksenlivet. I Roskilde Kommune skal støtten fra Bikubenfonden bruges til at styrke indsatsen “Unges beslutningskraft og selvbestemmelse”, hvor fokus er på at give de unge mere beslutningskraft i deres liv.

– Vi ønsker at ruste unge i udsatte positioner til at tage egne beslutninger og skabe et meningsfuldt ungeliv. Med støtten fra Bikubenfonden har vi mulighed for at indgå som en aktiv partner i et program, der går ud på at give de unge en større stemme og mulighed for at påvirke og beslutte egne indsatser. Vi skal også klæde vores fagpersoner på til at understøtte en stærk beslutningskraft hos de unge, siger Bent Jørgensen, formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune.

Programmet ledes af Bikubenfonden og involverer også to andre partnere ud over Roskilde Kommune. Formålet med partnerskabet er at samle viden og erfaring og undersøge, hvad det betyder for de unge selv, fagprofessionelle og systemet, når unge i udsatte positioner får mere beslutningskraft. Målet er, at de unge kan opleve mere selvbestemmelse og livskvalitet ved at tage egne beslutninger med sparring fra en fagperson.

Fakta

Partnerskabet med Bikubenfonden har fokus på de 13-30-årige, som enten er uden for uddannelse eller job, hjemløse eller i overgangen fra anbringelse til voksenliv. Roskilde Kommune fokuserer på unge i udsatte positioner i aldersgruppen 13-23 år.