Velfærd presses af corona

Roskilde Kommunes store velfærds-områder presses af coronasmitte

Dagtilbud, hjemmepleje, plejecentre og socialområdet i Roskilde Kommune oplever meget fravær, fordi medarbejderne er syge, hjemsendte til test eller i isolation som nærkontakter. På nogle tilbud er der helt op til 40% fravær. Det påvirker serviceniveauet.

Medarbejdere og ledere gør alt, hvad de kan for at hjælpe hinanden. De arbejder over, tager en ekstra tørn eller låner fra andre afdelinger. Situationen vil dog påvirke serviceniveauet. Alle smitteudbrud håndteres efter retningslinjer om smittesporing, tests og isolation.

– Når smitten blusser op, får vi udfordringer, fordi mange medarbejdere skal testes og i isolation. Så vi mangler hænder i dagtilbud, ældrepleje og på vores sociale tilbud. Vi har fokus på den vigtigste omsorg og pleje. Jeg håber på forståelse for, at vi er i en særlig situation, hvor vores medarbejdere må prioritere benhårdt, siger borgmester Tomas Breddam.

– Jeg vil også benytte lejligheden til at sige et stort tak til medarbejderne for, at de i den grad tager opgaven på sig

På ældreområdet og socialområdet foretager ledere og medarbejdere individuelle faglige vurderinger af serviceniveauet, med fokus på at sikre borgerne den vigtigste omsorg og pleje. Det betyder blandt andet, at klippekortsordningen på ældreområdet aflyses midlertidigt og at fx rengøring kan udskydes.

På dagtilbudsområdet er der stor opmærksomhed på sikker og forsvarlig drift alle steder. Stiger fraværet yderligere kan det bliver nødvendigt at tage andre greb i brug, såsom at se på åbningstiden.