Viby Cityforening

Formål Foreningens formål er:
1. at opnå et godt kollegialt samarbejde mellem medlemmerne til fremme for byens forretninger, borgerne og øvrigt erhverv
2. at styrke, udvikle og synliggøre Vibys status som handelsby
3. at varetage erhvervslivets interesser udadtil, herunder offentlige myndigheder
4. at varetage borgernes tarv og interesser.
5. at fastholde og udvikle Viby som et godt sted at bo, leve og arbejde.

Mere om Viby Cityforeningen

Ikke medlem af Viby Cityforening? Bliv det her.

CVR NR: 30931947