Viby Cityforening overlever i ny udgave

Viby Cityforening har fået ny bestyrelse, som har besluttet at borgerne i byen skal kunne være medlem af foreningen og være med til at løfte alle de opgaver der er forbundet med at skabe aktiviteter i byen, og være med til at sætte Viby på landkortet, som en by i udvikling.


Viby Cityforening har efter den ekstraordinære generalforsamling fået sammensat en ny bestyrelse, som består af ny formand Hans Eiler Hammer, kasserer Betina Sørensen, sekretær Michael Bruhn Rasmussen, næstformand Inga Skjærris. Øvrige medlemmer er Wickie Frederiksen og Johan Bergstrøm.


Foreningen er nu gået i gang med tilretningen af vedtægterne for at skabe mulighed for borgerinddragelsen. Forslag til nye vedtægter behandles på ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. november 2021.

Herefter vil Viby Cityforening, som den vil fortsætte med at hedde, indkalde interesserede, så der kan blive dannet nogle arbejdsgrupper til løsningen af de enkelte opgaver, fortæller den nyvalgte formand. Her kan nævnes bl.a. de to tilbagevendende arrangementer i byen: Juletræstændingen og Høstfesten.


Den nye bestyrelse ser positiv på fremtiden og håber at denne ændring kan få flere til at engagere sig i arbejdet med at udvikle på Viby Sjælland og skabe gode aktiviteter i byen fremadrettet.