Viby Friskole

Viby Friskole er en skole, der sætter pris på det musikalske og kreative område, med lokaler, som rummer materialer til høj faglighed. Skolen har adresse på Vibygårsvej 50, som beskæftiger omkring 180 elever fra 0-9. klasse. Med det sagt, tilbyder skolen også SFO og klub. Billedkunst, musik, sløjd, design, IT og medie, køkken, motorik, samt rytmik er fag, som skolen udbyder. Der benyttes en del udtryksformer, som teater, musik, teknologi, billedkunst osv., når det gælder det boglige område, som tager udgangspunkt i både gruppe- og projektarbejde. Skolens fokuserer på, at eleverne styrker deres selvdisciplin og selvforpligtigelse.

Hjemmeside: Vibyfriskole.dk