Viby Genbrug dækker nu hele Roskilde Syd

Vigende omsætning og næsten uændret overskud  

Generalforsamlingen i Viby Genbrug afslørede at 2016 var et år med lidt vigende omsætning og et næsten uændret overskud. Butikken har ikke længere møbler i sortimentet, men i stedet et samarbejde med Danmissions nye genbrugsbutik i Osted om afhentning af møbler og andre gaver til butikkerne.

Trods usædvanlig stor personaleafgang – primært pga. svigtende helbred – er det ved god tilgang de seneste måneder lykkedes at holde medarbejderstaben på ca. 45 medarbejdere. Der er dog stadig brug for og plads til nye, flittige hænder i butikken.

Foreningens Legatudvalg har i 2016 uddelt i alt 151.000 kr. Heraf modtog Julemærkefonden og Hospitalsklovnene i Roskilde tilsammen 35.000 kr., mens de resterende 116.000 kr. gik til lokale organisationer som idrætsforeningerne, spejderne og forskellige aktivitets- og støttegrupper samt julehjælp til børnefamilier.

Butikken solgte varer for i alt ca. 794.000 kr. i 2016 og præsterede et overskud på 419.000 kr., som fordeles med 2/3 til Danmissions arbejde i bl.a. Syrien og 1/3 til lokale og nationale formål.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag om at indlemme Snoldelev Sogn i foreningens lokalområde enstemmigt vedtaget. Lokalområdet omfatter herefter hele Roskilde Syd.

Efter generalforsamlingen modtog Det danske Bibelselskab årets store støttebeløb på 25.000 kr. Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen kvitterede med et indlæg om selskabets omfattende arbejde i ind- og udland.

På billedet ses: Birgitte Stoklund Larsen, Det danske Bibelselskab, modtager gavekortet på 25.000 kr. fra Viby Genbrug af formanden, Karsten B. Nielsen (Foto: Poul Søe Nissen).