Viby Genbrug delte ud af sit overskud

Glade-modtagere-Viby-Genbrug

For 12. gang kunne genbrugsbutikken i Viby uddele støtte til lokale foreninger og initiativtager. Det foregik ved en lille sammenkomst i butikken.

Formanden, Karsten B. Nielsen, fortalte om butikkens organisation og præsenterede butikkens daglige ledelse, bestyrelse og legatudvalg. De seneste år har butikkens omsætning ligget mellem 800 og 900 tusinde kroner. Butikkens overskud har udgjort ca. 450.000 kr. om året. Heraf går nu 2/3 til Danmission, mens resten disponeres af butikkens bestyrelse og legatudvalg.

Bestyrelsen har i år givet 25.000 kr. til Julemærkefonden og 10.000 kr. til Hospitalsklovnene ved Roskilde Sygehus. Legatudvalget har i første omgang valgt at give i alt 99.000 kr. til nedennævnte:

·      Comet 13 (KulturCosmos), støtte til en koncert i efteråret 2016

·      Aktivitetscenter Gnisten, Gadstrup, støtte til den årlige udflugt

·      Aktivitetsgruppen Toftehøjen, Viby Sj., støtte til underholdning mm.

·      Åben Sommer 2016, samarbejde mellem flere foreninger i Ramsø

·      VibySpejderne, generel støtte.

·      FDF Gadstrup-Snoldelev, generel støtte.

·      Syv sogns Menighedsråd, bidrag til en flytbar altertavle til Syv Sognegård.

·      Ramsø lokalhistoriske Forening, støtte til bogudgivelse om Snoldelev

·      Det Danske Spejderkorps, Gadstrup, støtte til telte mm. plus generel støtte.

·      Gadstrup Idrætsforening, generel støtte.

·      Viby Idrætsforening, generel støtte.

Der er stadig penge til nye ansøgere og julehjælp. Man kan læse her hvordan man søger om tilskud/støtte.

Tak til alle, der betænker Viby Genbrug, når de rydder op og tømmer skabe og skuffer, lofter og kælderrum. Det kommer mange lokale til gode.