Viby har fået egen aftenskole

Det har længe været et ønske at få egen aftenskole i Viby Sjælland, så ikke aftenskoleelever skulle rejse ud af byen, når der skulle studeres på aftenskole. Og nu er det en realitet fortæller en glad Anne Klein, der er leder af den nye aftenskole i Viby.

Viby aftenskole er blevet navngivet Peder Syv Aftenskole og meget passende, er det første foredrag i aftenskoleregi netop med overskriften: Hvad blev der af Peder Syv? Det er den tidligere Ramsø-borgmester Poul Lindor Nielsen, der torsdag den 7. april kl. 18.30 holder foredraget ”Hvad blev der af Peder Syv”, når den nye aftenskole holder indvielsesfest i Cosmos.

Den tidligere borgmester har valgt at dele æren med Marianne Fogtmann, som har skrevet en bog om Peder Syv. Derfor indleder hun foredraget med en fortælling om Peder Syv, og derefter vil den tidligere borgmester tale om, hvad der er blevet af alle Peder Syv-stednavnene i Viby og omegn, og hvilken betydning det har for områdets rødder og historie.

Naturligvis skal det fejres, at vi nu også har en aftenskole i Viby, så i løbet af aftenen bliver der en pause med ost og rødvin, og det er et koncept, aftenskolen gerne vil indføre til foredrag og lignende. ”Så der er tid til, at folk kan hygge sig og snakke sammen om foredraget,” forklarer Anne Klein.

Folkene bag aftenskolen arbejder på højtryk på at få hjemmeside med tilmelding og betaling op at stå. Og så er der ved at være fundet undervisere til en hel række hold. I øjeblikket er der 15-20 hold, men det er svært at give et eksakt tal, fordi der stadig er nogle der kommer på og springer fra i sidste øjeblik, fortæller Anne Klein.

Indtil videre er der dog undervisere til bl.a. sprog-, musik- og bevægelsesfag samt forskellige kreative fag som fx blomsterbinding og havebrug. Målet er syv-otte deltagere pr. hold, men fordi nogle hold formentlig vil trække flere deltagere, kan der også være hold, der får lov at køre med færre – i håbet om, at der kommer flere deltagere til efteråret.

Kontakt aftenskolen, hvis du gerne vil gå til noget, der ikke er på programmet, opfordrer Anne Klein er der interesse nok til at sammensætte et hold, skal vi nok finde en underviser.

På aftenskolens hjemmeside pedersyvaftenskole.dk kan man læse mere om de forskellige hold og tilmelde sig. Det er også her, man kan tilmelde sig og betale for indvielsesfest og foredrag den 7. april.

Vil man i kontakt med aftenskolen, kan man sende en mail til info@pedersyvaftenskole.dk