Viby i vild udvikling, masser af boliger på vej

Boligmassen i Viby Sjælland udvikler sig massivt de kommende år

Første del af Skovsbo, Robinievej, hvor boligselskabet Sjælland bygger er meldt færdig og her er indflytningen sket.

Lige nu er der ved at blive byggemodnet på Ørstedvej 45 A. Her skal Birks Ejendomme bygge 120 boliger. På Birks Ejendommes hjemmeside er projektet allerede nævnt og området anprist, men boligerne ikke specielt konkret beskrevet. Dog er det muligt at melde sig på interesselisten for de kommende boliger.

Fra forslag til lokalplan 715 for boliger ved Skousbo, etape 2, lyder det: Boligerne er organiseret i klynger omkring indre gårdrum, der rummer fælles opholdsarealer samt parkering. Boligerne opføres i 1-2 etager og skal fremstå med facader tegl og træ. Mod vest grænser boligklyngerne op til Syvmosekilen, der udgør bydelens rekreative blå/grønne rygrad. Syvmosekilen gøres offentlig tilgængelig med nye stier og vil fremtræde med karakter af vildeng med regnvandsbassiner til lokal håndtering af regnvand. Her kan etableres naturprægede fællesfaciliteter som fx shelters, bålhytte, naturlegeplads og lign., der kan understøtte områdets rekreative brug. Øst for boligerne ligger Skousbo Skov, og med lokalplanen sikres offentlig adgang til dele af skoven via nye stier. Skoven forbliver privatejet, og adgang kan reguleres iht. Naturbeskyttelsesloven. Boligerne vejbetjenes af en ny stamvej med tilslutning til Ørstedvej. Stamvejen skal på sigt også betjene fremtidige etaper øst og nord for lokalplanområdet.

Også bymidten kan vente boligfortætning de kommende år

Søndergade nr. 15 pilles ned i løbet af maj-juni 2023 og derefter skal der bygges 20 almene boliger på den grund og kilen bagved. Boligselskabet Roskilde Syd, står for den entreprise.