Viby øst natur- og idrætslandskab indvies fredag

Fredag den 21. juni kl 12.30 – 13.30 indvies det nye Viby øst natur og idrætslandskab

Mødested på Valorevej 29 (på toppen af bakken ved den største sø i
den nye folkeskov). Parkering fx langs Hønskevejen eller ved Idrætsparken.
Kom med til indvielse af i alt ca. 25 ha naturområde, hvoraf ca. 6 ha er blandet løvskov inkl.
lysninger mv. (Peder Syv Folkeskov).

Program
Kl. 12.30 Tale ved Borgmester Tomas Breddam
Kl. 12.40 Tale ved Fors A/S
Kl. 12.45 Tale ved Kim Nielsen, Growing Trees Network Global ApS
Kl. 12.50 Fællessang: ’Vi vil plante et træ’ af Erik Busk ved Viby Friskole
Kl. 13.00-13:30 Vi planter de sidste 300 træer
Fors har anlagt en stor åben regnvandsgrøft samt et regnvandsbassin.
Growing Trees Network har stået for indsamling af private donationer til træer til skoven, og
skoven rejses dermed som Folkeskov.
Roskilde Kommune har med HedeDanmark som hovedentreprenør anlagt stier, udlagt
løberuter, plantet skov og beplantningsgrupper, udsået frøblandinger samt opsat bænke,
bålpladser, træningstrapper mv.