Viby på dagsordenen til byrådsmøde

Byrådsmøde

Hele tre gange stod der Viby på byrådsmødet den 30 marts. 

Vigtigst er den endelige vedtagelse af Helhedsplanen for Viby. Derudover blev der frigivet penge til stier  langs Viby Å og slået en sidste sløjfe om regnskabet for det nye tag på Viby Idrætscenter.

Med helhedsplanen er der taget beslutning om renovering af stationspladsen og flytning af bustoppestedet til den store parkeringsplads. Det arbejde kan snart gå i gang. I planen ligger også en principbeslutning om en ny mejeribygning, at der skal være et fleksibelt torv og at Cosmoshallen skal fjernes helt samt at der skal bygges boliger i bymidten.

Jette Tjørnelund (V) fik som suppleant mulighed for at fremlægge punktet på dagsordenen og sagde bl.a: Vibys indbyggere har på en gang været uhyre tålmodige, engagerede og konstruktive.  Jeg tror vi er på tredje plan for bymidten. Derfor er det min klare forventning til kommunen, at planen denne gang omsættes til handling indenfor en overskuelig tidshorisont. 

Diskussionen om bymidten er dog langt fra slut. Der skal laves ny lokalplan for bymidten før spaden kan komme i jorden. En lokalplan indeholder bestemmelse om hvad området kan benyttes til og krav om udseende af bygninger mv. Hvilket også får Jette Tjørnelund til at tilføje: Jeg kan godt afsløre, at min drøm er bygninger med landsbystemning og en ny tidssvarende mejeribygning som Vibys fyrtårn og samlingspunkt. 

Hermed er opfordringen til alle Vibys borgere givet: Deltage i debatten igen. De forandringer, der er undervejs kan blive skelsættende for Vibys fremtid og jo større lokalt engangement der er, des større chance er der for at blive hørt.