Viby ryddet for skrald og affald

Affalds-opsamling

Vibys børn har i dag ryddet Viby for henkastet skrald og affald

Det er intet mindre end imponerende hvad de har fundet og fyldt i pose og sæk. Her er det den ene gruppe børnehavebørn fra Solstrålen, der har været i gang. Hvorfor bruger de voksne ikke skraldespandene? spørger børnene forundret. Det er bl.a. slikpapir, tagrender, plastikflasker og masser af cigaretskod som børnene har samlet sammen. Det er ulækkert siger de samstemmende og rynker de små næser.

Affaldet bliver slæbt hjem til daginstitutionen, så bliver det vejet, indrapporteret til Danmarks Naturfredningsforening, sorteret og båret til Kara sidst på ugen. Hvis altså ikke noget af det kan genbruges til sjov, leg eller læring.

Affaldsindsamlingen er et led i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen afholdes hvert år i april, hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd.