Viby Vandværk

Viby Vandværk blev stiftet i 1908, som et interessentselskab. Fra 1. januar 2011 ændres dette til et AMBA. Vandværket er beliggende på Lindevej og der hentes vand fra 5 boringer, som er fordelt på området. Viby Vandværk har ca. 1000 forbrugere og leverer godt og rent drikkevand til alle borgere, der bor øst for jernbanen.

Årligt pumpes der ca. 145.000 m3 vand. På et døgn er der et forbrug på ca. 400 m3, om natten ca. 4m3 pr. time.

Hjemmeside: http://www.vibyvandvaerk.dk

Viby Vandværk