Viby Vandværk

Viby Vandværk forsyner små 1000 forbrugere med godt rent drikkevand

Vandværket henter vand fra 5 boringer, som er fordelt i området. Der udpumpes årligt ca. 145.000 m3 vand til vandværkets forbrugere. På et døgn er der et forbrug på ca. 430 m3, om natten er der et forbrug på ca. 4 m3 pr. time

Viby Vandværk blev stiftet i 1908, som et interessent- skab.  Fra 1. januar 2011 ændres dette til et AMBA ( en forening med begrænset ansvar). I de første mange år, blev der leveret vand fra vandværket på Kildevej. Da byen blev udbygget i 60. erne blev der bygget et nyt vandværk på Lindevej. Det var i 1967, og herfra forsyner Viby Vandværks forbrugerne  i dag.
Vandværket på Kildevej er blevet nedlagt og nedrevet  i forår 2001. Grunden er solgt til naboerne på hver side af  vandværket.

I 2005 blev Vandværket renoveret. Man har indkøbt ledningsregistreringssystemet Rambøll Graf, hvilket vil sige at vandværket hurtig kan finde oplysninger om en ejendoms stikledning og stikledningsventil m.m. på. Med det nye system kan de enkelte boringerne styres fra en computer, hvilket er en stor hjælp i det daglige.

Viby  Vandværk, Søndergade 27B, 4130 Viby Sj.

www.vibyvandvaerk.dk