Dåstrup Vandværk

Dåstrup Vandværk amba, er en forening, organiseret som andelsselskab med begrænset ansvar, og etableret i Dåstrup til at forsyne forbrugerne i forsyningsområdet med rent vand. Vandværket er etableret i 1938 og fungerede som i/s (interessentskab) til 2010, hvor vi etablerede andelsselskabet til for at fortsætte virksomheden.Vandet leveres via 24 km forsyningsledninger i Dåstrup (4130) og Søster Svenstrup samt Birkede Skov og Amagerhuse (4320) iht. oppumpningstilladelse fra Roskilde Kommune.

Den årlige generalforsamling er den højeste myndighed, her har alle grundejere én stemme pr. ejendom. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på syv medlemmer, som konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og vandværkspasser.

Hjemmeside: http://daastrupvand.dk/