Det gamle andelsmejeri pudses op

Mejerietsfacade

Det gamle andelsmejeri i Viby Sjælland skal ikke længere ligge hen som en revnet skændsel i Søndergade. Så ejeren, Roskilde Kommune, er gået i gang med at sandblæse og reparere facaderne. Derfor er mejeriet for tiden udstyret med stilladser og plastik.

– Sandblæsningen og de små reparationer tager nogle uger, fortæller Tina Vesth, leder af Roskilde Kommunes Zebrabyteam. Så fjernes afdækningen omkring bygningen, og den rå mur skal derefter have lov at stå og tørre frem til efteråret, hvor den endelige oppudsning kan foretages. Mejeriet kommer ved vejs ende til at fremstå pæn og hvid igen.

– Hvornår facaden kan færdiggøres afhænger af hvor hurtigt murværket tørrer op. Ovenpå den gamle kalk har der været malet med en moderne ikke åndbar plastikmaling som i årevis har holdt på fugten. Det er ikke muligt at sige hvor lang tid det vil tage at tørre murværket helt op, men det er håbet at facaden kan står færdig til årets høstfest den 30. august 2014.

Hvad bygningen skal bruges til har politikerne endnu ikke besluttet, men det vil blive afklaret i løbet af den proces om udvikling af Viby, der er gået i gang. Foreløbig kommer mejeriet, der blev startet i 1888, til at ligge som en pæn kulisse i Søndergade.

– En egentlig renovering af mejeribygningen kan blive meget dyr, blandt andet fordi væggene indvendigt vil skulle pudses op påny helt fra rå mur. Der er brugt mælkesyrebakterier i forbindelse med mejeriproduktionen, derfor kan væggene ikke umiddelbart males over, forklarer Tina Vesth.

– Mange synes, at mejeribygningen er værdifuld for bybilledet og den lokalhistoriske fortælling om Viby som stationsby, derfor foregår der grundige overvejelser om, hvordan mejeriet – eller blot facaden – kan bruges i fremtiden. Bygningen er dog hverken fredet eller registreret som bevaringsværdig, siger Tina Vesth.

– Det er en politisk beslutning, at mejeriet ikke længere skal stå og skæmme bybilledet. Derfor anvendes der omkring en mio. kr. fra puljen til renovering og nedrivning af Pharmacosmos til oppudsning af mejeriets facader, så de kan bidrage til bymidtens positive fremtoning og dermed til et Viby i vækst.