Vil du være med til at bestemme?

Der er mere end 13.000 af dem …

De er på hver dag. Bakker op og tager ansvar og synger endda når de mødes. Nogle gange mødes de for at træffe svære beslutninger: fyre en medarbejder, spare mange penge i budgettet, eller videregive kritik til præsten på en ordentlig måde uden at det bliver personligt.

Menighedsrådene i Folkekirken er det mest nærdemokratiske organ, vi har i Danmark. Et mere fintmasket netværk end byrådene. Tættere på borgerne end regionsråds- og folketingspolitikerne. Det er mennesker fra lokalsamfundet og kvarteret, som føler for deres kirke. De gør det ikke for deres egen skyld. Jo, det gør de selvfølgelig også! Men de er sig bevidst, at de sidder på et mandat.

De er medlemmernes repræsentanter, og deres hverv er at arbejde for kirkens liv og vækst. De ansætter musikpædagogen, så de små til babysalmesang kan blive vugget i søvn til tonerne af ”Sov sødt, barnlille”. De bestiller maleren, så konfirmanderne har ordentlige lokaler at blive undervist i. De organiserer på ledelsesniveau, at der er faglært personale til at spille, synge og tage sig af kisten og blomsterne ved begravelsen.

De er stafetløbere, de mere end 13.000 kvinder og mænd i menighedsrådene. De er traditionsbærere på den fede måde, hvor de rækker noget videre, som har betydning for vores måde at leve på. Tradition handler ikke om at konservere, så alting skal blive ved med at være som det var, hvor ingenting må røres eller ændres. Tradition handler om, hvad der betyder noget for os, og hvilke værdier vi gerne vil have præger vores liv sammen også til næste år, når min søn skal konfirmeres og min datter skal giftes.

Så menighedsrådene skaber innovation. De får ideer og fører dem ud i livet, så folkekirken bliver ved at være folkets kirke. Det er der brug for.

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Her i efteråret er der valg til menighedsrådene. Valget er åbent, så enhver med lyst til at præge den lokale kirke kan stille op. Bare man er medlem af Folkekirken, naturligvis, og så skal man være fyldt 18 år. For det er penge man sidder med, det er arbejdspladser man administrerer, så der skal omtanke til. Og hjerte. 13.000 af slagsen, faktisk, på landsplan. Opstillingsmøder holdes 13. september. Er det ikke noget for dig?

Ørsted-Dåstrup sogn holder orientering og opstillingsmøde 13. september kl. 19. i Dåstrup sognehus

Syv sogn holder orienterings-og opstillingsmøde 13. september kl. 17.30 i Syv sognegård

Mød talstærkt op!