Formål

Viby Cityforening formål er:

  1. at opnå et godt kollegialt samarbejde mellem medlemmerne til fremme for byens forretninger og øvrigt erhverv
  2. at styrke, udvikle og synliggøre Vibys status som handelsby
  3. at varetage erhvervslivets interesser udadtil, herunder offentlige myndigheder

Mere om Cityforeningen