Generalforsamling i Viby Cityforening

Der indkaldes til generalforsamling i Viby Cityforening mandag den 24. februar kl. 19.00 i Viby Idrætscenter. Dagorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på mødet fremsendes til formanden senest 17. februar.