Der graves på torvet i Viby

Først blev der gravet et kæmpe hul …

Så blev der nedsat nogle plastik plantekassetter, der skal give plads til de nye træers rødder. Næste skridt bliver at fylde jord i og grus på, og så skal belægningen lægges på plads igen. Endelig kommer de nye træer, og til sidst de sidde-betonelementer, der skal være med til at forskønne torvet i Viby.

Hvis det går efter planen, og vejret ikke driller mere end nødvendigt, ankommer de nye træer i løbet af næste uge.

Bagefter skal der ryddes op i den gamle trægruppe på torvet. To af de fire træer fjernes, for at give bedre plads for de to sidste, og jorden omkring dem fornys. Der skal også være betonelementer ved de gamle træer og der skal plantes sommerblomster. Til efteråret bliver der sat forårsløg og prydgræsser.

Foråret er på vej – og det er forskønnelsen af torvet i Viby også.