Kludder i borgermøde-datoerne

kalenderillustrationDer er lidt kludder i datoerne på Roskilde Kommunes hjemmeside. De rigtige at notere i kalenderen er følgende:

De nye løberuter / Fitnessstien omkring Viby indvies søndag den 27. april.

Zebrabyprojektet inviterer til statusmøde i Viby Idrætscenter onsdag den 14. maj kl. 17. Til dette møde vil det også være muligt at høre om planerne for arkitektkonkurrence for Skousbogrunden mv.

For begge arrangementer gælder at nærmere følger.