Hvad sker der på Skousbo-arealet?

Legeplads på Skousbo …

En del af den grønne byggemodning af Skovsbo-arealet har til formål at udvikle attraktioner for borgerne i Viby, før bydelen bygges. Etableringen af en legeplads på grænsen mellem marklandskabet og den kommende 1. del af Skovsbo, er en del af de attraktioner som er under opførelse. Legepladsen vil, når etape 1 er udbygget, være en integreret plads for enden af Syvmose Allé. Handleplan for Viby har deloverskriften ”Viby ud i naturen – naturen ind i Viby”, og for at skabe en forbindelse mellem naturen og Viby bliver legepladsen placeret langt ude på arealet.

Lejeboliger på Skousbo …

De første almene boliger, som opføres af Boligselskabet Sjælland, forventes at kunne udlejes fra foråret 2019. Og det er Boligselskabet Sjælland man skal kontakte, hvis man skal skrives op til en af de nye boliger. Det kan man gøre direkte ved linket her.

 

Parcelhusgrunde på Skousbo …

Der vil i etape 2 kunne forventes at være et antal parcelhusgrunde, og disse forventes at kunne være klar til salg omkring årsskiftet 2018/19. Den del af etape 2, der forventes realiseret indenfor de næste 3 år,  vil sandsynligvis indeholde 65 lejeboliger (almene boliger) og et nogenlunde tilsvarende antal ejerboliger, men det er stadig usikkert, da der endnu ikke er udarbejdet lokalplan for etape 2.

Almennyttigt boligbyggeri i bymidten?

Realiseringen af et almennyttigt boligbyggeri i Viby bymidte har lidt længere udsigt. Her begynder arbejdet med at lave en ny lokalplan for området. Samtidig inddrages relevante parter til at se nærmere på mulighederne for området. Lokalplanen forventes færdigbehandlet i 2018.