Stort fremmøde til borgermøde

borgermode-skousbo-lokalplan

60 mødte frem til møde om lokalplanen for Skousbo

Lokalplanen blev gennemgået på en fin og overskuelig måde af forvaltningen og under gennemgangen blev der stillet og svaret på uddybende spørgsmål.

Der var indlagt en kort forfriskningspause og bagefter var der en reel spørge- og kommentar runde. Her kom der først flere spørgsmål til parkering og veje. Og dernæst fere kommentarer til den tidligere debat om udvidelse af viadukten eller bygning af omfartsvej.

I lokalplanen hedder det:

 • at Parkvej ikke skal videreføres gennem Skousbo-området.
 • at der bliver en lille forlængelse af Parkvej ind i området, da den skal udgøre ind- og udkørsel Fra den østlige del af Skousbo-området
 • at den vestlige del får  tre udkørsler til Damgaardsvej (det var der udelt begejstring for blandt de fremmødte).

Med hensyn til trafikplanen for Viby, er der ikke endnu taget beslutning om det er den enen eller den anden model, der vælges. Lokalplanen for Skousboarealet er udformet, så begge løsninger er mulige at gennemføre.

Borgmesteren sluttede mødet med at skitserer det kommende forløb.

 • Høringsrunde til 4. november
  • herunder husk, at gå ind på kommunens hjemmeside, og skrive jeres kommentarer, så vi er sikre på at få det hele med.
 • Behandling i teknik udvalg efterfølgende
 • Beslutning i byrådet
  • decembermøde, hvis der ikke er mange ændringsforlag
  • ellers januar møde 2017
  • derefter vil der blive åbnet for investorer
   • ifølge Joy er der interesserede
  • Hastigheden herefter vil af hænge af
   • investorerne og
   • hvor attraktivt området er

Til det sidste opfordrede Joy alle Vibyborgere til aktivt at sælge byen –fortælle, hvorfor vi bor her og hvorfor andre også skal gøre det.