Borgermøde om Lindegårdens evt. udflytning

Roskilde Kommune indbyder til borgermøde om Udbygning ved Kavsbjerggård i Viby øst

Torsdag den 20. juni kl. 19-21. i Viby Idrætcenter.

På borgermødet vil du kunne møde:

  • Roskildes Borgmester Joy Mogensen, som byder velkommen.
  • Plan og udviklingschef Vilfred Hvid, Roskilde Kommune, som fortæller om proces og rollefordeling for projektet ved Kavsbjerggård.
  • Arkitekt MAA Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten, som præsenterer planerne for boliger, botilbud og idrætsarealer.
  • Direktør Mikkel Boje fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, som taler om krav til botilbud i forbindelse med omplacering af en del af Lindegården og indholdet af tryghedsdokumentet.
  • Borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, som fortæller om den nuværende institution og beboerne.

På borgermødet bliver der rig mulighed for at stille spørgsmål og dialog i plenum, samt temadrøftelser i mindre grupper med mulighed for at aflevere kommentarer og forslag.