Elcykel giver 10 år lavere bodyage

Elcyklen giver 10 år lavere bodyage efter 3 måneder

De sidste 6 år har Roskilde Kommune udlånt elcykler til over 250 borgere. Erfaringerne er klare: Mange fortsætter efter udlånet på en cykel i stedet for at tage bilen. Gevinsten for sundhed og mindre CO2-udslip er markant.

Det er tydeligt, at en elcykel har et stort potentiale har for at ændre transportform på de daglige pendlerture. Samtidig er det overraskende, hvor stor en forskel en elcykel kan gøre for sundheden. Umiddelbart skulle man tro, at en elcykel er sådan en “økoknallert”, der ikke kræver en fysisk indsats. Vores erfaringer viser noget andet” siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan.

Kommunen er i gang med to forskellige projekter, som skal få borgerne til at teste, om en elcykel er et alternativ til at tage bilen:

Stil bilen i garage i 3 måneder

“Bæredygtig mobilitet” er et udviklingsprojekt startet i 2021, der udlåner elcykler i kombination med samkørsel og kollektiv transport. Målgruppen er ‘fuldblodsbilister’, der er indstillet på at stille bilen i garage i tre måneder. Foreløbig har 27 deltaget.

Resultaterne er markante: Gennemsnitligt har deltagerne sparet 2.500 kr. på de tre måneder. De har også sparet 100 kg CO2 og 7.900 kalorier.
6 af deltagerne var gennem en “før og efter” sundhedstest hos elitefirmaet Cycling Power. Tallene viste, at de i gennemsnit var blevet 10 år ‘yngre’ i ‘body-age’ på tre måneder. Deres gennemsnitlige vægttab var 2 kg (det største 7 kg), den gennemsnitlige forbedring af kondital var 3,16 og den gennemsnitlige forbedring af BMI var 0,9.

Erstat pendlerturen med en elcykel

Det andet projekt har kommunen haft siden 2017. Her er der årligt udlånt 15 elcykler i 3 perioder á 3 måneder – altså 45 borgere om året og 225 i alt.
Målgruppen er borgere med mindst 5 km til/fra arbejde eller uddannelse som bruger bilen som primært transportmiddel.


Hver gang cyklerne er blevet annonceret til udlån, er de blevet revet væk.
Resultaterne fra de mange udlån viser, at de har stor effekt på folks vaner. I 2021 cykler 41% fortsat efter låneperioden og 47% oplever en bedre sundhedstilstand. 35% føler sig mere som cyklist end bilist efter lånet af en elcykel, og 65% overvejer at købe en elcykel.