Det går fremad med stationspladsen

Det går støt fremad med arbejdet på stationspladsen og torvet

I den kommende tid vil der især blive lagt belægning. På torvet skal vi lave et tværgående fortov mellem de to parkeringspladser. Det betyder at det ikke vil være muligt at parkere på torvet i denne uge.

På stationspladsen lægger vi det fortov, der løber parallelt med sporerne. I den forbindelse lukkes adgangen til den ene af de to trapper, som fører ned til tunnelen. Der vil stadig være adgang til tunnelen ad den anden trappe.

Midt i juni skal der laves overkørsel ind til den parkeringsplads, der ligger mellem stationspladsen og Jespers Cykler. Det betyder at p-pladsen vil være lukket i 2-3 uger fra midt i juni og frem, da det tager tid for betonen i overkørslen at hærde.

I starten af juli skal der lægges asfalt på p-pladserne samt den del af Søndergade, der strækker sig fra stationspladsen til torvet. Det betyder at strækningen lukkes i et par dage. Det vil blive varslet med skilte inden start.

Overkørslen til Skolevej bliver renoveret i slutningen af juni. Her forventer vi at kunne udføre en halvdel ad gangen, så vi undgår en fuldstændig spærring af vejen imens.

Midt i juni plantes der sommerblomster i bedene, så de kommer stå flot henover sommeren, indtil de blivende planter kan komme i jorden.