Lokalplan for bymidten

Kommunens Plan- og Teknikudvalg har begyndt arbejdet med en ny lokalplan for den centrale del af Viby. Planen skal samle bibliotek, borgerservice, Kultur-Cosmos og Lokalhistorisk Arkiv i et nyt fælles hus på ”Cosmosgrunden”. Der bliver også plads til en ny dagligvarebutik og boliger.
Helt konkret vil lokalplanen give mulighed for, at:

  • Der kan bygges et nyt bibliotek- og kulturhus på Søndergade hvor mejeriet i dag ligger.
  • En dagligvarebutik kan bygges mod Tofthøjvej, med boliger på 1.sal samt udvalgsvarebutikker og lægeklinik omkring Torvet i stueetagen.
  • Søndergade 13 (det nuværende Kulturcosmos) bevares, og det kan evt. anvendes til iværksætterhus.
  • Søndergade 15 kan nedrives, og en ny bolig opføres med respekt for Søndergades gadeprofil og arkitektoniske karakter.
  • På den sydligste del af Cosmosarealet kan bygges almennyttige familieboliger i 1½ – 2 etager.
  • Når biblioteket er flyttet, kan den grund bebygges med en blanding af ældreegnede boliger i 2-3 etager. Alle boliger opføres som almennyttige.

Lokalplanforslaget forventes behandlet i sommeren 2018 og endeligt vedtaget inden udgangen af 2018.  I offentlighedsperioden kommer der et borgermøde.

Find lokalplanforslaget her