Parkvej trafiksikres

Der køres alt for stærkt på Parkvej i Viby …

Ud over de tre statslige projekter herunder, har Plan- og Teknikudvalget også prioriteret en række mindre projekter for cyklisterne i 2018. Blandt andet trafiksikring og cykelsti på Parkvej i Viby. Det er det arbejde vi ser i gang netop nu. 
Af de 10. mio. kr. Plan- og Teknikudvalget har besluttet, i år skal bruges på bedre trafiksikkerhed er halvdelen af pengene øremærket til cyklister og andre bløde trafikanter. Staten lægger yderligere 4.5 mio. kr. oveni – bl.a. for at gøre Københavnsvej i Roskilde til supercykelsti.
”Tilskuddet fra staten er givet til tre konkrete projekter, som jeg tror rigtig mange bliver glade for og kommer til at bruge meget,” siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

”Sammen med Høje Taastrup, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Frederiksberg og Københavns kommuner har vi fået tilskud fra staten til en samlet supercykelsti, som hedder ”Roskilderuten”. I Roskilde betyder det, at cyklerne bliver prioriteret på Ny Østergade og Københavnsvej ud til grænsen til Høje Taastrup kommune. Det sker bl.a. ved gennemførte fortove ved sidevejene og trafiksignaler specielt for cyklister. Men ruten vil fortsætte ind mod København, så jeg tror rigtig mange cykelpendlere bliver glade for det”, siger Tomas Breddam.

”Det andet projekt, hvor vi har fået tilskud, er til at opgradere cykelparkeringen specielt i Roskildes bymidte. Vi ved, at ca. 36 % af alle indkøbsture i bymidten sker med cykel, og det tal vil vi gerne øge. Vi har i samarbejde med handlen fundet 32 steder i bymidten, hvor der er behov for udvidelse eller renovering af cykelparkeringen. Nogle steder løfter vi yderligere serviceniveauet med overdækning og forbedrede parkeringsforhold for lad- og elcykler,” fortæller formanden.

”Det tredje projekt, vi har fået penge til, er i Gadstrup. Her vil vi gerne gøre det hurtigere og nemmere at skifte mellem bus og tog, så Gadstrup Station bliver et godt udgangspunkt for pendling mod Roskilde. Det vil vi gøre i dialog med de lokale borgere med fokus på med gode vente- og skiftefaciliteter med et bedre busstoppested, cykelparkering, skiltning og bedre belysning,” forklarer Tomas Breddam.