Rejsegilde på 30 nye boliger i Viby

Torsdag den 26. oktober kl. 13.00 holder Boligselskabet Roskilde Syd rejsegilde på de 30 nye almene familieboligere, der bygges på Ørstedvej 45BA. De 30 boliger ligger i den sydlige del af området og opføres som tæt-lav rækkehuse i en og to etager. Byggeriet opføres i perioden juli 2023- til november 2024.

Boligerne indgår som en del af “Helhedsplanen for Skousbo”. Ambitionen for Skousbo er at vise en ny type boligkvarter, som med udgangspunkt i landskabets kontekst og landskabstypologi skaber bæredygtige og inspirerende boliger. Bebyggelsen er med til at udvikle attraktive rammer for nye boformer, fællesskaber og udfoldelsesmuligheder i både de bolignære områder og i det store landskabsrum.

Læs mere om boligerne på Domea.dk/nybyggerier