Søndergade lukkes for kørende trafik 6. og 7. juli.

Roskilde Kommune arbejder på højtryk med stationspladsen og får efterhånden lukket hullerne, så man begynder at kunne fornemme slutresultatet.

Undervejs er der tilføjet nogle ekstraopgaver blandt andet renovering af overkørsel, asfaltering af en del af Søndergade samt nyt fortov langs stationsbygningerne, så der bliver lavet mest muligt, mens vi er i gang . Det betyder desværre også at arbejdet forlænges nogle uger mere end oprindeligt planlagt.

Arbejdet forventes færdigt i løbet af juli. I september plantes der stauder og græsser. Senere på året plantes træerne og ved samme lejlighed udføres enkelte udskudte arbejder.
P-pladsen ved Jespers cykler vil være lukket i perioder indtil vi er færdige, idet den både skal have ny asfalt og derefter have lavet overkørsel, som skal have lov at hærde af, før der kan køres på den.

Asfaltfirmaet kommer i næste uge, hvor der først skal fræses og derpå udlægges nyt slidlag på p-pladserne samt den del af Søndergade der strækker sig fra Skolevej til Torvet. Det betyder at Søndergade lukkes for kørende trafik d. 6. og 7. juli.

Overkørslen mellem Søndergade og Skolevej vil få belægning på midt i juli og efterfølgende skal betonen have lov til at hærde. I de uger vil der blive åbnet midlertidigt for trafik i begge retninger forbi stationspladsen. Når arbejdet med overkørslen er afsluttet og betonen hærdet vil stationspladsen blive taget i brug og vejen endeligt åbnet som ensrettet vej hvor busserne har stoppested langs kantstenen.