Stem personligt – stem lokalt

Størst mulig indflydelse på eget lokalområde.

Her på 4130 vil vi godt slå et slag for to ting. For det første at du går hen og stemmer den 21. november – eller får det overstået pr. brevstemme inden, hvis ikke du kan den 21. Hver stemme tæller – også din! De yderste mandater i byrådet sidder på ganske få stemmer flere, end dem der lige netop ikke bliver valgt. Det andet slag slår vi for, at du stemmer personligt og lokalt. Ved kommunalvalget i 2013 blev Roskilde Nord repræsenteret med 6 kandidater i byrådet, Roskilde Syd med 1 kandidat. To af kandidaterne fra syd manglede ganske få stemme i at være valgt.

Vi blander os ikke i hvad du stemmer. Du må stemme rødt, pink, grønt, blåt, orange eller lilla. Bare du stemmer! Og så fortæller vi dig, at det har indflydelse på dit helt nære lokalområde, at det er repræsenteret af kandidater, der har deres daglige gang her. Derfor opfordringen til at kikke de lokale kandidater ud … Sæt skub i udviklingen af hele Roskilde kommune med flere byrådsmedlemmer fra syd.

De lokale kandidater er:

A: Anne-Dorte Nyggard, Assendløse

A: Henning Sørensen, Viby Sjælland

B: Jeppe Trolle, Viby Sjælland

C: Frode Lund, Gadstrup

F: Rita Thorsen, Viby Sjælland

V: Jette Tjørnelund, Viby Sjælland

V: Villads Sørensen, Gadstrup

Ø: Lars Engholm, Viby Sjælland

Ø: Stine Birk Andersen, Gadstrup

Nu har du små to uger til at lære dem og deres politiske visioner at kende. Stop dem bare, når du møder dem på gaden, i toget eller i idræthallen. De har dels selv noget på hjerte, dels vil de gerne lytte til dine ideer til de næste fire år for Roskilde Kommune.